Сортиране

Бърз преглед

Етаж / Номер

Обект

Тип

Обща площ

Цена

Статус

Сортиране
Обект
Ателие / Офис
Ателие / Апартамент
Апартамент
Тип
Едностаен
Двустаен
Тристаен
Meзонет
Етаж
Етаж 1
Етаж 2
Етаж 3
Етаж 4
Етаж 5
Етаж 6
Цена
До €300 000
€300 000 - €400 000
Над €400 000
Обща площ
До 99кв.м.
100кв.м. - 149кв.м.
Над 150кв.м.
Статус
Свободен
Резервиран
Продаден
Филтър
Етаж/Номер: 

1/1

Обект: 

Апартамент

Тип: 

Двустаен

Обща площ: 

94.5 кв.м.

Цена: 

€217,350

Статус: 

Свободен

Детайли
Детайли
Етаж/Номер: 

1/1

Обект: 

Ателие / Офис

Тип: 

Едностаен

Обща площ: 

81.7 кв.м.

-
Статус: 

Продаден

Етаж/Номер: 

1/2

Обект: 

Ателие / Офис

Тип: 

Едностаен

Обща площ: 

72.29 кв.м.

-
Статус: 

Продаден

Етаж/Номер: 

1/2/3

Обект: 

Ателие / Офис

Тип: 

Двустаен

Обща площ: 

103.27 кв.м.

-
Статус: 

Продаден

Етаж/Номер: 

2/2

Обект: 

Апартамент

Тип: 

Тристаен

Обща площ: 

172.89 кв.м.

Цена: 

€399,595

Статус: 

Свободен

Детайли
Детайли
Етаж/Номер: 

2/4

Обект: 

Ателие / Офис

Тип: 

Тристаен

Обща площ: 

192.9 кв.м.

-
Статус: 

Продаден

Етаж/Номер: 

3/3

Обект: 

Апартамент

Тип: 

Тристаен

Обща площ: 

156.74 кв.м.

Цена: 

€362,450

Статус: 

Свободен

Детайли
Детайли
Етаж/Номер: 

3/4

Обект: 

Апартамент

Тип: 

Тристаен

Обща площ: 

139.56 кв.м.

Цена: 

€322,935

Статус: 

Свободен

Детайли
Детайли
Етаж/Номер: 

3/5

Обект: 

Апартамент

Тип: 

Двустаен

Обща площ: 

103.06 кв.м.

Цена: 

€238,985

Статус: 

Свободен

Детайли
Детайли
Етаж/Номер: 

3/5

Обект: 

Ателие / Апартамент

Тип: 

Двустаен

Обща площ: 

64.86 кв.м.

-
Статус: 

Продаден

Етаж/Номер: 

3/6

Обект: 

Ателие / Апартамент

Тип: 

Тристаен

Обща площ: 

158.87 кв.м.

-
Статус: 

Резервиран

Етаж/Номер: 

3/7

Обект: 

Ателие / Апартамент

Тип: 

Двустаен

Обща площ: 

88.52 кв.м.

-
Статус: 

Резервиран

Етаж/Номер: 

4/6

Обект: 

Апартамент

Тип: 

Тристаен

Обща площ: 

156.74 кв.м.

Цена: 

€362,565

Статус: 

Свободен

Детайли
Детайли
Етаж/Номер: 

4/8

Обект: 

Ателие / Апартамент

Тип: 

Тристаен

Обща площ: 

158.87 кв.м.

Цена: 

€397,175

Статус: 

Свободен

Детайли
Детайли
Етаж/Номер: 

4/9

Обект: 

Апартамент

Тип: 

Тристаен

Обща площ: 

139.56 кв.м.

Цена: 

€323,610

Статус: 

Свободен

Детайли
Детайли
Етаж/Номер: 

4/10

Обект: 

Апартамент

Тип: 

Двустаен

Обща площ: 

102.85 кв.м.

Цена: 

€238,375

Статус: 

Свободен

Детайли
Детайли
Етаж/Номер: 

4/5/7

Обект: 

Апартамент

Тип: 

Meзонет

Обща площ: 

128.98 кв.м.

Цена: 

€298,205

Статус: 

Свободен

Детайли
Детайли
Етаж/Номер: 

4/5/8

Обект: 

Апартамент

Тип: 

Meзонет

Обща площ: 

177.38 кв.м.

Цена: 

€411,025

Статус: 

Свободен

Детайли
Детайли
Етаж/Номер: 

5/11

Обект: 

Апартамент

Тип: 

Двустаен

Обща площ: 

94.09 кв.м.

-
Статус: 

Резервиран

Етаж/Номер: 

5/12

Обект: 

Апартамент

Тип: 

Тристаен

Обща площ: 

151.18 кв.м.

Цена: 

€348,910

Статус: 

Свободен

Детайли
Детайли
Етаж/Номер: 

5/13

Обект: 

Апартамент

Тип: 

Двустаен

Обща площ: 

118.17 кв.м.

-
Статус: 

Резервиран

Етаж/Номер: 

5/14

Обект: 

Апартамент

Тип: 

Двустаен

Обща площ: 

106.37 кв.м.

Цена: 

€247,765

Статус: 

Свободен

Детайли
Детайли
Етаж/Номер: 

6/15

Обект: 

Апартамент

Тип: 

Тристаен

Обща площ: 

220.08 кв.м.

Цена: 

€552,725

Статус: 

Свободен

Детайли
Детайли
Етаж/Номер: 

6/16

Обект: 

Апартамент

Тип: 

Тристаен

Обща площ: 

169.98 кв.м.

Цена: 

€424,950

Статус: 

Свободен

Детайли
Детайли
Етаж/Номер: 

6/17

Обект: 

Апартамент

Тип: 

Тристаен

Обща площ: 

159.53 кв.м.

-
Статус: 

Резервиран