Ниво

Тип

Цена

Статус

Ниво: 

1

Вид: 

Двойно паркомясто S11

Цена: 

€36,300

Статус: 

Свободен

Ниво: 

1

Вид: 

Двойно паркомясто S27

Цена: 

€36,300

Статус: 

Свободен

Ниво: 

1

Вид: 

Двойно паркомясто S29

-
Статус: 

Резервиран

Ниво: 

1

Вид: 

Паркомясто в двойно
паркомясто S1

Цена: 

€26,200

Статус: 

Свободен

Ниво: 

2

Вид: 

Паркомясто в двойно
паркомясто S2

Цена: 

€22,000

Статус: 

Свободен

Ниво: 

1

Вид: 

Паркомясто в двойно
паркомясто S3

-
Статус: 

Резервиран

Ниво: 

2

Вид: 

Паркомясто в двойно
паркомясто S4

Цена: 

€22,000

Статус: 

Свободен

Ниво: 

1

Вид: 

Паркомясто в двойно
паркомясто S5

-
Статус: 

Резервиран

Ниво: 

2

Вид: 

Паркомясто в двойно
паркомясто S6

Цена: 

€22,000

Статус: 

Свободен

Ниво: 

1

Вид: 

Паркомясто в двойно
паркомясто S7

-
Статус: 

Продаден

Ниво: 

2

Вид: 

Паркомясто в двойно
паркомясто S8

Цена: 

€22,000

Статус: 

Свободен

Ниво: 

1

Вид: 

Двойно паркомясто S9

Цена: 

€36,300

Статус: 

Свободен

Ниво: 

2

Вид: 

Двойно паркомясто S10

Цена: 

€36,300

Статус: 

Свободен

Ниво: 

1

Вид: 

Паркомясто в двойно
паркомясто S13

-
Статус: 

Резервиран

Ниво: 

2

Вид: 

Паркомясто в двойно
паркомясто S14

Цена: 

€22,000

Статус: 

Свободен

Ниво: 

1

Вид: 

Двойно паркомясто S15

Цена: 

€36,300

Статус: 

Свободен

Ниво: 

2

Вид: 

Двойно паркомясто S16

Цена: 

€36,300

Статус: 

Свободен

Ниво: 

1

Вид: 

Двойно паркомясто S17

Цена: 

€36,300

Статус: 

Свободен

Ниво: 

2

Вид: 

Двойно паркомясто S18

Цена: 

€36,300

Статус: 

Свободен

Ниво: 

1

Вид: 

Двойно паркомясто S19

Цена: 

€36,300

Статус: 

Свободен

Ниво: 

2

Вид: 

Паркомясто в двойно
паркомясто S20

Цена: 

€36,300

Статус: 

Свободен

Ниво: 

1

Вид: 

Двойно паркомясто S21

Цена: 

€36,300

Статус: 

Свободен

Ниво: 

2

Вид: 

Паркомясто в двойно
паркомясто S22

Цена: 

€36,300

Статус: 

Свободен

Ниво: 

1

Вид: 

Двойно паркомясто S23

Цена: 

€36,300

Статус: 

Свободен

Ниво: 

2

Вид: 

Двойно паркомясто S24

Цена: 

€36,300

Статус: 

Свободен

Ниво: 

1

Вид: 

Двойно паркомясто S25

-
Статус: 

Резервиран

Ниво: 

2

Вид: 

Двойно паркомясто S26

-
Статус: 

Резервиран

Ниво: 

1

Вид: 

Паркомясто в двойно
паркомясто S31

-
Статус: 

Резервиран

Ниво: 

2

Вид: 

Паркомясто в двойно
паркомясто S32

Цена: 

€22,000

Статус: 

Свободен

Ниво: 

1

Вид: 

Двойно паркомясто S33

Цена: 

€36,300

Статус: 

Свободен

Ниво: 

2

Вид: 

Паркомясто в двойно
паркомясто S34

Цена: 

€36,300

Статус: 

Свободен

Ниво: 

1

Вид: 

Двойно паркомясто S12

Цена: 

€36,300

Статус: 

Свободен

Ниво: 

2

Вид: 

Двойно паркомясто S12

-
Статус: 

Продаден

Изпрати запитване