Сортиране

Гараж

Вход

Ниво

Тип

Обща площ

Цена

Статус

Сортиране
Г
В
открито паркомясто
Ниво
Ниво 0
Ниво 1
Тип
Паркомясто
Гараж
Цена на кв.м. с общи части
До 4999€
5000 - 9999 €
Над 10000 €
Статус
Свободен
Резервиран
Продаден
Филтър

Гараж: 

34

Вход: 

Г

Ниво: 

0

Вид: 

Паркомясто

Обща площ: 

12,80 кв.м.

Цена на кв.м. с общи части: 

-

Статус: 

Продаден

Гараж: 

35

Вход: 

Г

Ниво: 

0

Вид: 

Паркомясто

Обща площ: 

13,45 кв.м.

Цена на кв.м. с общи части: 

-

Статус: 

Продаден

Гараж: 

13

Вход: 

В

Ниво: 

0

Вид: 

Гараж

Обща площ: 

31.35 кв.м.

Цена на кв.м. с общи части: 

-

Статус: 

Продаден

Гараж: 

14

Вход: 

В

Ниво: 

0

Вид: 

Гараж

Обща площ: 

31.52 кв.м.

Цена на кв.м. с общи части: 

-

Статус: 

Продаден

Гараж: 

15

Вход: 

В

Ниво: 

0

Вид: 

Гараж

Обща площ: 

31.88 кв.м.

Цена на кв.м. с общи части: 

-

Статус: 

Продаден

Гараж: 

23

Вход: 

В

Ниво: 

0

Вид: 

Гараж

Обща площ: 

24.51 кв.м.

Цена на кв.м. с общи части: 

-

Статус: 

Продаден

Гараж: 

ОПМ 5

Вход: 

открито паркомясто

Ниво: 

1

Вид: 

Паркомясто

Обща площ: 

12,50 кв.м.

Цена на кв.м. с общи части: 

-

Статус: 

Продаден

Гараж: 

ОПМ 6

Вход: 

открито паркомясто

Ниво: 

1

Вид: 

Паркомясто

Обща площ: 

12,50 кв.м.

Цена на кв.м. с общи части: 

-

Статус: 

Продаден

Гараж: 

ОПМ 7

Вход: 

открито паркомясто

Ниво: 

1

Вид: 

Паркомясто

Обща площ: 

12,50 кв.м.

Цена на кв.м. с общи части: 

-

Статус: 

Продаден

Гараж: 

36

Вход: 

Г

Ниво: 

0

Вид: 

Паркомясто

Обща площ: 

13,75 кв.м.

Цена на кв.м. с общи части: 

-

Статус: 

Продаден

Гараж: 

37/38

Вход: 

Г

Ниво: 

0

Вид: 

Паркомясто

Обща площ: 

14.80 кв.м.

Цена на кв.м. с общи части: 

-

Статус: 

Продаден

Гараж: 

ОПМ 1

Вход: 

открито паркомясто

Ниво: 

1

Вид: 

Паркомясто

Обща площ: 

12,50 кв.м.

Цена на кв.м. с общи части: 

-

Статус: 

Продаден

Гараж: 

39/40

Вход: 

Г

Ниво: 

0

Вид: 

Паркомясто

Обща площ: 

15,69 кв.м.

Цена на кв.м. с общи части: 

€0

Статус: 

Свободен

Гараж: 

ОПМ 2

Вход: 

открито паркомясто

Ниво: 

1

Вид: 

Паркомясто

Обща площ: 

12,50 кв.м.

Цена на кв.м. с общи части: 

-

Статус: 

Резервиран

Гараж: 

41/42

Вход: 

Г

Ниво: 

0

Вид: 

Паркомясто

Обща площ: 

15,26 кв.м.

Цена на кв.м. с общи части: 

-

Статус: 

Продаден

Гараж: 

ОПМ 3

Вход: 

открито паркомясто

Ниво: 

1

Вид: 

Паркомясто

Обща площ: 

12,50 кв.м.

Цена на кв.м. с общи части: 

-

Статус: 

Продаден

Гараж: 

43/44

Вход: 

Г

Ниво: 

0

Вид: 

Паркомясто

Обща площ: 

15,93 кв.м.

Цена на кв.м. с общи части: 

-

Статус: 

Продаден

Гараж: 

ОПМ 4

Вход: 

открито паркомясто

Ниво: 

1

Вид: 

Паркомясто

Обща площ: 

12,50 кв.м.

Цена на кв.м. с общи части: 

-

Статус: 

Продаден

Гараж: 

45/46

Вход: 

Г

Ниво: 

0

Вид: 

Паркомясто

Обща площ: 

22,70 кв.м.

Цена на кв.м. с общи части: 

-

Статус: 

Продаден

Гараж: 

ОПМ 14

Вход: 

открито паркомясто

Ниво: 

1

Вид: 

Паркомясто

Обща площ: 

12,50 кв.м.

Цена на кв.м. с общи части: 

-

Статус: 

Продаден

Гараж: 

ОПМ 16

Вход: 

открито паркомясто

Ниво: 

1

Вид: 

Паркомясто

Обща площ: 

12,50 кв.м.

Цена на кв.м. с общи части: 

-

Статус: 

Продаден

Гараж: 

ОПМ 17

Вход: 

открито паркомясто

Ниво: 

1

Вид: 

Паркомясто

Обща площ: 

12,50 кв.м.

Цена на кв.м. с общи части: 

-

Статус: 

Продаден

Гараж: 

ОПМ 18

Вход: 

открито паркомясто

Ниво: 

1

Вид: 

Паркомясто

Обща площ: 

12,50 кв.м.

Цена на кв.м. с общи части: 

-

Статус: 

Продаден

Гараж: 

ОПМ 19

Вход: 

открито паркомясто

Ниво: 

1

Вид: 

Паркомясто

Обща площ: 

12,50 кв.м.

Цена на кв.м. с общи части: 

-

Статус: 

Продаден

Гараж: 

ОПМ 20

Вход: 

открито паркомясто

Ниво: 

1

Вид: 

Паркомясто

Обща площ: 

12,50 кв.м.

Цена на кв.м. с общи части: 

-

Статус: 

Резервиран

Гараж: 

ОПМ 21

Вход: 

открито паркомясто

Ниво: 

1

Вид: 

Паркомясто

Обща площ: 

12,50 кв.м.

Цена на кв.м. с общи части: 

-

Статус: 

Продаден

Гараж: 

ОПМ 22

Вход: 

открито паркомясто

Ниво: 

1

Вид: 

Паркомясто

Обща площ: 

12,50 кв.м.

Цена на кв.м. с общи части: 

-

Статус: 

Продаден

Гараж: 

ОПМ 23

Вход: 

открито паркомясто

Ниво: 

1

Вид: 

Паркомясто

Обща площ: 

12,50 кв.м.

Цена на кв.м. с общи части: 

-

Статус: 

Продаден

Гараж: 

ОПМ 25

Вход: 

открито паркомясто

Ниво: 

1

Вид: 

Паркомясто

Обща площ: 

12,50 кв.м.

Цена на кв.м. с общи части: 

-

Статус: 

Продаден

Гараж: 

ОПМ 24

Вход: 

открито паркомясто

Ниво: 

1

Вид: 

Паркомясто

Обща площ: 

12,50 кв.м.

Цена на кв.м. с общи части: 

-

Статус: 

Продаден

Гараж: 

ОПМ 31

Вход: 

открито паркомясто

Ниво: 

1

Вид: 

Паркомясто

Обща площ: 

12,50 кв.м.

Цена на кв.м. с общи части: 

-

Статус: 

Продаден

Гараж: 

ОПМ 10

Вход: 

открито паркомясто

Ниво: 

1

Вид: 

Паркомясто

Обща площ: 

12,50 кв.м.

Цена на кв.м. с общи части: 

-

Статус: 

Продаден

Гараж: 

ОПМ 8

Вход: 

открито паркомясто

Ниво: 

1

Вид: 

Паркомясто

Обща площ: 

12,50 кв.м.

Цена на кв.м. с общи части: 

-

Статус: 

Продаден

Гараж: 

ОПМ 9

Вход: 

открито паркомясто

Ниво: 

1

Вид: 

Паркомясто

Обща площ: 

12,50 кв.м.

Цена на кв.м. с общи части: 

-

Статус: 

Резервиран

Гараж: 

ОПМ 11

Вход: 

открито паркомясто

Ниво: 

1

Вид: 

Паркомясто

Обща площ: 

12,50 кв.м.

Цена на кв.м. с общи части: 

€0

Статус: 

Свободен

Гараж: 

ОПМ 12

Вход: 

открито паркомясто

Ниво: 

1

Вид: 

Паркомясто

Обща площ: 

12,50 кв.м.

Цена на кв.м. с общи части: 

€0

Статус: 

Свободен

Гараж: 

ОПМ 13

Вход: 

открито паркомясто

Ниво: 

1

Вид: 

Паркомясто

Обща площ: 

12,50 кв.м.

Цена на кв.м. с общи части: 

-

Статус: 

Продаден

Гараж: 

ОПМ 15

Вход: 

открито паркомясто

Ниво: 

1

Вид: 

Паркомясто

Обща площ: 

12,50 кв.м.

Цена на кв.м. с общи части: 

-

Статус: 

Продаден

Гараж: 

16

Вход: 

Г

Ниво: 

0

Вид: 

Гараж

Обща площ: 

31,88 кв.м.

Цена на кв.м. с общи части: 

-

Статус: 

Продаден

Гараж: 

17

Вход: 

Г

Ниво: 

0

Вид: 

Гараж

Обща площ: 

31,31 кв.м.

Цена на кв.м. с общи части: 

-

Статус: 

Продаден

Гараж: 

18

Вход: 

Г

Ниво: 

0

Вид: 

Гараж

Обща площ: 

26,66 кв.м.

Цена на кв.м. с общи части: 

-

Статус: 

Продаден

Гараж: 

19

Вход: 

Г

Ниво: 

0

Вид: 

Гараж

Обща площ: 

26,66 кв.м.

Цена на кв.м. с общи части: 

-

Статус: 

Продаден

Гараж: 

20

Вход: 

Г

Ниво: 

0

Вид: 

Гараж

Обща площ: 

24,62 кв.м.

Цена на кв.м. с общи части: 

-

Статус: 

Продаден

Гараж: 

21

Вход: 

Г

Ниво: 

0

Вид: 

Гараж

Обща площ: 

19,66 кв.м.

Цена на кв.м. с общи части: 

-

Статус: 

Продаден

Гараж: 

22

Вход: 

Г

Ниво: 

0

Вид: 

Гараж

Обща площ: 

37,08 кв.м.

Цена на кв.м. с общи части: 

-

Статус: 

Продаден

Гараж: 

23

Вход: 

В

Ниво: 

0

Вид: 

Паркомясто

Обща площ: 

15,87 кв.м.

Цена на кв.м. с общи части: 

-

Статус: 

Продаден

Гараж: 

24

Вход: 

В

Ниво: 

0

Вид: 

Паркомясто

Обща площ: 

17,84 кв.м.

Цена на кв.м. с общи части: 

-

Статус: 

Продаден

Гараж: 

25

Вход: 

Г

Ниво: 

0

Вид: 

Паркомясто

Обща площ: 

17,79 кв.м.

Цена на кв.м. с общи части: 

-

Статус: 

Продаден

Гараж: 

26

Вход: 

Г

Ниво: 

0

Вид: 

Паркомясто

Обща площ: 

15,88 кв.м.

Цена на кв.м. с общи части: 

-

Статус: 

Продаден

Гараж: 

27

Вход: 

Г

Ниво: 

0

Вид: 

Паркомясто

Обща площ: 

15,87 кв.м.

Цена на кв.м. с общи части: 

-

Статус: 

Продаден

Гараж: 

28

Вход: 

Г

Ниво: 

0

Вид: 

Паркомясто

Обща площ: 

15,88 кв.м.

Цена на кв.м. с общи части: 

-

Статус: 

Продаден

Гараж: 

29

Вход: 

Г

Ниво: 

0

Вид: 

Паркомясто

Обща площ: 

17,35 кв.м.

Цена на кв.м. с общи части: 

-

Статус: 

Продаден

Гараж: 

30

Вход: 

Г

Ниво: 

0

Вид: 

Паркомясто

Обща площ: 

17,13 кв.м.

Цена на кв.м. с общи части: 

-

Статус: 

Продаден

Гараж: 

31

Вход: 

Г

Ниво: 

0

Вид: 

Паркомясто

Обща площ: 

15,75 кв.м.

Цена на кв.м. с общи части: 

-

Статус: 

Продаден

Гараж: 

32

Вход: 

Г

Ниво: 

0

Вид: 

Паркомясто

Обща площ: 

15,64 кв.м.

Цена на кв.м. с общи части: 

-

Статус: 

Продаден

Гараж: 

33

Вход: 

Г

Ниво: 

0

Вид: 

Паркомясто

Обща площ: 

17,66 кв.м.

Цена на кв.м. с общи части: 

-

Статус: 

Продаден

Гараж: 

ОПМ 32

Вход: 

открито паркомясто

Ниво: 

1

Вид: 

Паркомясто

Обща площ: 

12.50 кв.м.

Цена на кв.м. с общи части: 

-

Статус: 

Продаден

Гараж: 

ОПМ 33

Вход: 

открито паркомясто

Ниво: 

1

Вид: 

Паркомясто

Обща площ: 

12,50 кв.м.

Цена на кв.м. с общи части: 

-

Статус: 

Продаден

Гараж: 

ОПМ 34

Вход: 

открито паркомясто

Ниво: 

1

Вид: 

Паркомясто

Обща площ: 

12,50 кв.м.

Цена на кв.м. с общи части: 

-

Статус: 

Продаден

Гараж: 

ОПМ 35

Вход: 

открито паркомясто

Ниво: 

1

Вид: 

Паркомясто

Обща площ: 

12,50 кв.м.

Цена на кв.м. с общи части: 

-

Статус: 

Продаден

Гараж: 

ОПМ 36

Вход: 

открито паркомясто

Ниво: 

1

Вид: 

Паркомясто

Обща площ: 

12,50 кв.м.

Цена на кв.м. с общи части: 

-

Статус: 

Продаден

Гараж: 

ОПМ 41

Вход: 

открито паркомясто

Ниво: 

1

Вид: 

Паркомясто

Обща площ: 

12,50 кв.м.

Цена на кв.м. с общи части: 

-

Статус: 

Продаден

Гараж: 

ОПМ 42

Вход: 

открито паркомясто

Ниво: 

1

Вид: 

Паркомясто

Обща площ: 

12,50 кв.м.

Цена на кв.м. с общи части: 

-

Статус: 

Продаден

Гараж: 

ОПМ 43

Вход: 

открито паркомясто

Ниво: 

1

Вид: 

Паркомясто

Обща площ: 

12,50 кв.м.

Цена на кв.м. с общи части: 

-

Статус: 

Продаден

Гараж: 

ОПМ 44

Вход: 

открито паркомясто

Ниво: 

1

Вид: 

Паркомясто

Обща площ: 

12,50 кв.м.

Цена на кв.м. с общи части: 

-

Статус: 

Продаден

Гараж: 

ОПМ 45

Вход: 

открито паркомясто

Ниво: 

1

Вид: 

Паркомясто

Обща площ: 

12,50 кв.м.

Цена на кв.м. с общи части: 

-

Статус: 

Продаден

Гараж: 

ОПМ 46

Вход: 

открито паркомясто

Ниво: 

1

Вид: 

Паркомясто

Обща площ: 

12,50 кв.м.

Цена на кв.м. с общи части: 

-

Статус: 

Резервиран

Гараж: 

ОПМ 47

Вход: 

открито паркомясто

Ниво: 

1

Вид: 

Паркомясто

Обща площ: 

12,50 кв.м.

Цена на кв.м. с общи части: 

-

Статус: 

Продаден

Гараж: 

ОПМ 48

Вход: 

открито паркомясто

Ниво: 

1

Вид: 

Паркомясто

Обща площ: 

12,50 кв.м.

Цена на кв.м. с общи части: 

-

Статус: 

Продаден

Гараж: 

ОПМ 49

Вход: 

открито паркомясто

Ниво: 

1

Вид: 

Паркомясто

Обща площ: 

12,50 кв.м.

Цена на кв.м. с общи части: 

-

Статус: 

Продаден

Гараж: 

ОПМ 50

Вход: 

открито паркомясто

Ниво: 

1

Вид: 

Паркомясто

Обща площ: 

12,50 кв.м.

Цена на кв.м. с общи части: 

-

Статус: 

Продаден

Гараж: 

ОПМ 51

Вход: 

открито паркомясто

Ниво: 

1

Вид: 

Паркомясто

Обща площ: 

12,50 кв.м.

Цена на кв.м. с общи части: 

-

Статус: 

Продаден

Гараж: 

ОПМ 52

Вход: 

открито паркомясто

Ниво: 

1

Вид: 

Паркомясто

Обща площ: 

12,50 кв.м.

Цена на кв.м. с общи части: 

-

Статус: 

Продаден

Гараж: 

ОПМ 53

Вход: 

открито паркомясто

Ниво: 

1

Вид: 

Паркомясто

Обща площ: 

12,50 кв.м.

Цена на кв.м. с общи части: 

-

Статус: 

Продаден

Гараж: 

ОПМ 54

Вход: 

открито паркомясто

Ниво: 

1

Вид: 

Паркомясто

Обща площ: 

12,50 кв.м.

Цена на кв.м. с общи части: 

-

Статус: 

Продаден

Гараж: 

ОПМ 61

Вход: 

открито паркомясто

Ниво: 

1

Вид: 

Паркомясто

Обща площ: 

12,50 кв.м.

Цена на кв.м. с общи части: 

-

Статус: 

Продаден

Гараж: 

ОПМ 67

Вход: 

открито паркомясто

Ниво: 

1

Вид: 

Паркомясто

Обща площ: 

12,50 кв.м.

Цена на кв.м. с общи части: 

-

Статус: 

Продаден

Гараж: 

ОПМ 68

Вход: 

открито паркомясто

Ниво: 

1

Вид: 

Паркомясто

Обща площ: 

12,50 кв.м.

Цена на кв.м. с общи части: 

-

Статус: 

Продаден

Гараж: 

ОПМ 69

Вход: 

открито паркомясто

Ниво: 

1

Вид: 

Паркомясто

Обща площ: 

12,50 кв.м.

Цена на кв.м. с общи части: 

-

Статус: 

Продаден

Гараж: 

ОПМ 70

Вход: 

открито паркомясто

Ниво: 

1

Вид: 

Паркомясто

Обща площ: 

12,50 кв.м.

Цена на кв.м. с общи части: 

-

Статус: 

Продаден

Гараж: 

ОПМ 71

Вход: 

открито паркомясто

Ниво: 

1

Вид: 

Паркомясто

Обща площ: 

12,50 кв.м.

Цена на кв.м. с общи части: 

-

Статус: 

Продаден

Гараж: 

ОПМ 72

Вход: 

открито паркомясто

Ниво: 

1

Вид: 

Паркомясто

Обща площ: 

12,50 кв.м.

Цена на кв.м. с общи части: 

-

Статус: 

Продаден

Гараж: 

ОПМ 73

Вход: 

открито паркомясто

Ниво: 

1

Вид: 

Паркомясто

Обща площ: 

12,50 кв.м.

Цена на кв.м. с общи части: 

-

Статус: 

Резервиран

Гараж: 

ОПМ 75

Вход: 

открито паркомясто

Ниво: 

1

Вид: 

Паркомясто

Обща площ: 

12,50 кв.м.

Цена на кв.м. с общи части: 

-

Статус: 

Резервиран

Гараж: 

ОПМ 74

Вход: 

открито паркомясто

Ниво: 

1

Вид: 

Паркомясто

Обща площ: 

12,50 кв.м.

Цена на кв.м. с общи части: 

-

Статус: 

Резервиран

Гараж: 

ОПМ 76

Вход: 

открито паркомясто

Ниво: 

1

Вид: 

Паркомясто

Обща площ: 

12,50 кв.м.

Цена на кв.м. с общи части: 

-

Статус: 

Продаден

Гараж: 

ОПМ 77

Вход: 

открито паркомясто

Ниво: 

1

Вид: 

Паркомясто

Обща площ: 

12,50 кв.м.

Цена на кв.м. с общи части: 

-

Статус: 

Продаден

Гараж: 

ОПМ 78

Вход: 

открито паркомясто

Ниво: 

1

Вид: 

Паркомясто

Обща площ: 

12,50 кв.м.

Цена на кв.м. с общи части: 

-

Статус: 

Продаден

Гараж: 

ОПМ 79

Вход: 

открито паркомясто

Ниво: 

1

Вид: 

Паркомясто

Обща площ: 

12,50 кв.м.

Цена на кв.м. с общи части: 

-

Статус: 

Продаден

Гараж: 

ОПМ 80

Вход: 

открито паркомясто

Ниво: 

1

Вид: 

Паркомясто

Обща площ: 

12.50 кв.м.

Цена на кв.м. с общи части: 

-

Статус: 

Резервиран

Гараж: 

ОПМ 81

Вход: 

открито паркомясто

Ниво: 

1

Вид: 

Паркомясто

Обща площ: 

12,50 кв.м.

Цена на кв.м. с общи части: 

-

Статус: 

Резервиран

Гараж: 

ОПМ 82

Вход: 

открито паркомясто

Ниво: 

1

Вид: 

Паркомясто

Обща площ: 

12,50 кв.м.

Цена на кв.м. с общи части: 

-

Статус: 

Резервиран

Гараж: 

ОПМ 83

Вход: 

открито паркомясто

Ниво: 

1

Вид: 

Паркомясто

Обща площ: 

12,50 кв.м.

Цена на кв.м. с общи части: 

-

Статус: 

Резервиран

Гараж: 

ОПМ 84

Вход: 

открито паркомясто

Ниво: 

1

Вид: 

Паркомясто

Обща площ: 

12,50 кв.м.

Цена на кв.м. с общи части: 

-

Статус: 

Резервиран

Гараж: 

ОПМ 85

Вход: 

открито паркомясто

Ниво: 

1

Вид: 

Паркомясто

Обща площ: 

12,50 кв.м.

Цена на кв.м. с общи части: 

-

Статус: 

Продаден

Гараж: 

ОПМ 86

Вход: 

открито паркомясто

Ниво: 

1

Вид: 

Паркомясто

Обща площ: 

12,50 кв.м.

Цена на кв.м. с общи части: 

-

Статус: 

Продаден

Гараж: 

ОПМ 87

Вход: 

открито паркомясто

Ниво: 

1

Вид: 

Паркомясто

Обща площ: 

12,50 кв.м.

Цена на кв.м. с общи части: 

-

Статус: 

Резервиран

Гараж: 

ОПМ 88

Вход: 

открито паркомясто

Ниво: 

1

Вид: 

Паркомясто

Обща площ: 

12,50 кв.м.

Цена на кв.м. с общи части: 

-

Статус: 

Резервиран

Гараж: 

ОПМ 89

Вход: 

открито паркомясто

Ниво: 

1

Вид: 

Паркомясто

Обща площ: 

12,50 кв.м.

Цена на кв.м. с общи части: 

-

Статус: 

Резервиран

Гараж: 

ОПМ 91

Вход: 

открито паркомясто

Ниво: 

1

Вид: 

Паркомясто

Обща площ: 

12,50 кв.м.

Цена на кв.м. с общи части: 

-

Статус: 

Резервиран

Гараж: 

ОПМ 92

Вход: 

открито паркомясто

Ниво: 

1

Вид: 

Паркомясто

Обща площ: 

12,50 кв.м.

Цена на кв.м. с общи части: 

-

Статус: 

Резервиран

Гараж: 

ОПМ 93

Вход: 

открито паркомясто

Ниво: 

1

Вид: 

Паркомясто

Обща площ: 

12,50 кв.м.

Цена на кв.м. с общи части: 

-

Статус: 

Продаден

Гараж: 

ОПМ 90

Вход: 

открито паркомясто

Ниво: 

1

Вид: 

Паркомясто

Обща площ: 

12,50 кв.м.

Цена на кв.м. с общи части: 

-

Статус: 

Продаден

Изпрати запитване

Ап.

Вход

Етаж