Общи условия

Условия за ползване

Моля прочетете Условията за ползване внимателно, преди да използвате уебсайта www.albona.bg, управляван и администриран ”Албона Инвест” ООД, представлявано от Александр Богданов и с адрес на управление гр. Варна 9000, ул. Преслав №36, офис 8.
Всеки път, когато посещавате уебсайта ни и използвате нашите услуги, Вие се съгласявате на Условията, изложени по-долу. Затова Ви призоваваме да ги прочетете внимателно.

Политики за поверителност

Преди да използвате уебсайта ни е необходимо да се запознаете и с нашите Политики за поверителност относно информацията, която събираме за Вас. Те ще Ви помогнат да разберете нашите практики по-добре.

Авторски права

Съдържанието( лого,текстове, снимки) , публикувано на този уебсайт е собственост на ”Албона Инвест” ООД съобразно закона. Не се разрешава използването, копирането и разпространяването на тази информация без съгласието на ”Албона Инвест” ООД, дадено в писмена форма .

Комуникация

Всеки път, когато ни изпратите имейл или запитване или браузвате в уебсайта ни, Вие комуникирате с нас и изразявате съгласието си да получавате обратна връзка от нас. 
Отказ от отговорност за линкове към интернет страници на трети лица
Тази интернет страница може да съдържа хиперлинкове към интернет страници, администрирани от трети лица, които не са ”Албона Инвест” ООД. Тези хиперлинкове са предоставени само ваше сведение. Ние не контролираме тези интернет страници и не носим отговорност за тяхното съдържанието, за политиката им за поверителност, нито пък за други практики и политики на тези интернет страници.
Поместването от наша страна на хиперлинкове към тези интернет страници не предполага одобрение на материала, съдържащ се в тези интернет страници, нито сътрудничество с техните администратори.
”Албона Инвест” ООД не носи никаква отговорност за каквито и да е нарушения на авторски права, права върху търговски марки или нарушение на други права на индустриална собственост и права на личността, извършени на интернет страница, достъпът до който се е осъществил чрез хиперлинк.

Спорове

Всички спорове произтичащи от посещението Ви на уебсайта ни ще се отнасят към компетентните органи в Република България.

Други разпоредби

Ако се установи, че която и да е част от тези Общи условия е неприложима (недействителна), всички останали части на тези Общи условия остават в сила.
Тези Общи условия уреждат отношенията ни с Вас и представляват цялото ни споразумение с Вас.
Спрямо настоящите Общи условия и съдържанието на тази интернет страница се прилагат разпоредбите на българското право, като съдилища в Република България имат изключителната компетентност за разглеждане и решаване на всякакви спорове във връзка с тези

Общи условия.

Тези Общи условия бяха приети и влизат в сила на 1.03.2022 г.