Комплекс "Светлина"

Начин на плащане

 

 

Схеми за заплащане

 
 

ВНОСКИ

 Договор -  I

         Акт 14 - II 

          Акт 15 - III

            Акт 16 - IV

 
 

Отстъпки

размер на вноски:

 
 

Отстъпка 0%

                       30%

                  35%

                    25%

                       10%

 
 

Отстъпка 3%

                       65%

                  30%

                      0%

                         5%

 
 

Отстъпка 6%

                       95%

                    0%

                      0%

                         5%

 Преференциални условия за финансиране от Пощенска банка за всички купувачи!!!