Комплекс "Светлина"

Начин на плащане

 

Стандартна схема на заплащане:

1ва вноска: при подписване на Предварителен  договор - 30% от цената на апартамента;

2ра вноска: при получаване на Акт образец 14  за приемане  конструкцията на строежа  - 40% от цената на апартамента

3та вноска: при получаване на Акт образец 15 за установяване на годността за приемане на строежа  - 25% от цената на апартамента;

4та вноска: при получаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация -5% от цената на апартамента.

 

Отстъпка

Отстъпка  в размер на 3 % от цената на апартамента, при следната схема на заплащане:            

1ва вноска: при подписване на Предварителен  договор - 95% от цената на апартамента;

2ра вноска: при получаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация  - 5% от цената на апартамента.