Комплекс "Светлина"

Начин на плащане

 

Схема на заплащане ЕТАП 1:

20% от цената на апартамента при подписване на Предварителен  договор;

80% от цената на апартамента при получаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация (Акт 16).

        

Схема на заплащане ЕТАП 2:

 

Стандартна схема:

30% от цената на апартамента при подписване на Предварителен  договор;

35% от цената на апартамента при получаване на Акт 14.

25% от цената на апартамента при получаване на Акт 15;

10% от цената на апартамента при получаване на Акт 16.

 

2% отстъпка:

60% от цената на апартамента при подписване на Предварителен  договор;

30% от цената на апартамента при получаване на Акт 14.

10% от цената на апартамента при получаване на Акт 16.

 

4% отстъпка:

90% от цената на апартамента при подписване на Предварителен  договор;

10% от цената на апартамента при получаване на Акт 16.