Сортиране

Вход

Етаж

Номер

Тип

Площ без общи части

Изложение

Цена на кв.м. с общи части

Статус

Сортиране
3
4
5
6
Етаж
Етаж 1
Етаж 2
Етаж 3
Етаж 4
Етаж 5
Етаж 6
Етаж 7
Тип
Двустаен
Студио
Тристаен
Цена на кв.м. с общи части
До 59 999 €
60 000 - 79 999 €
80 000 - 99 999 €
100 000 - 119 999 €
Над 120 000 €
Площ без общи части
До 59 кв.м.
60 - 79 кв.м.
80 - 119 кв.м.
Над 120 кв.м.
Статус
Свободен
Резервиран
Продаден
Филтър
Вход:

3

Етаж:

1

Номер:

89

Тип:

Двустаен

Площ без общи части:

62.48 кв.м.

Изложение:

Запад / Изток / Юг

Цена на кв.м. с общи части:
-
Статус:

Резервиран

Вход:

3

Етаж:

2

Номер:

91

Тип:

Тристаен

Площ без общи части:

77.01 кв.м.

Изложение:

Цена на кв.м. с общи части:
-
Статус:

Резервиран

Вход:

3

Етаж:

2

Номер:

92

Тип:

Двустаен

Площ без общи части:

73 кв.м.

Изложение:

Цена на кв.м. с общи части:
-
Статус:

Резервиран

Вход:

3

Етаж:

2

Номер:

90

Тип:

Двустаен

Площ без общи части:

79.93 кв.м.

Изложение:

Цена на кв.м. с общи части:
-
Статус:

Резервиран

Вход:

3

Етаж:

2

Номер:

93

Тип:

Студио

Площ без общи части:

41.08 кв.м.

Изложение:

Цена на кв.м. с общи части:
-
Статус:

Резервиран

Вход:

3

Етаж:

2

Номер:

94

Тип:

Тристаен

Площ без общи части:

102.83 кв.м.

Изложение:

Цена на кв.м. с общи части:
-
Статус:

Резервиран

Вход:

3

Етаж:

3

Номер:

97

Тип:

Двустаен

Площ без общи части:

81.55 кв.м.

Изложение:

Цена на кв.м. с общи части:
-
Статус:

Резервиран

Вход:

3

Етаж:

3

Номер:

96

Тип:

Тристаен

Площ без общи части:

93.86 кв.м.

Изложение:

Цена на кв.м. с общи части:
-
Статус:

Резервиран

Вход:

3

Етаж:

3

Номер:

95

Тип:

Двустаен

Площ без общи части:

79.75 кв.м.

Изложение:

Цена на кв.м. с общи части:
-
Статус:

Резервиран

Вход:

3

Етаж:

3

Номер:

99

Тип:

Тристаен

Площ без общи части:

109.25 кв.м.

Изложение:

Цена на кв.м. с общи части:
-
Статус:

Резервиран

Вход:

3

Етаж:

3

Номер:

98

Тип:

Двустаен

Площ без общи части:

74.19 кв.м.

Изложение:

Цена на кв.м. с общи части:
-
Статус:

Резервиран

Вход:

3

Етаж:

4

Номер:

102

Тип:

Двустаен

Площ без общи части:

81.55 кв.м.

Изложение:

Цена на кв.м. с общи части:
-
Статус:

Резервиран

Вход:

3

Етаж:

4

Номер:

101

Тип:

Тристаен

Площ без общи части:

93.85 кв.м.

Изложение:

Цена на кв.м. с общи части:
-
Статус:

Резервиран

Вход:

3

Етаж:

4

Номер:

100

Тип:

Двустаен

Площ без общи части:

79.72 кв.м.

Изложение:

Цена на кв.м. с общи части:
-
Статус:

Резервиран

Вход:

3

Етаж:

4

Номер:

104

Тип:

Тристаен

Площ без общи части:

109.26 кв.м.

Изложение:

Цена на кв.м. с общи части:
-
Статус:

Резервиран

Вход:

3

Етаж:

4

Номер:

103

Тип:

Двустаен

Площ без общи части:

74.18 кв.м.

Изложение:

Цена на кв.м. с общи части:
-
Статус:

Резервиран

Вход:

3

Етаж:

5

Номер:

107

Тип:

Двустаен

Площ без общи части:

81.55 кв.м.

Изложение:

Цена на кв.м. с общи части:
-
Статус:

Резервиран

Вход:

3

Етаж:

5

Номер:

106

Тип:

Тристаен

Площ без общи части:

93.85 кв.м.

Изложение:

Цена на кв.м. с общи части:
-
Статус:

Резервиран

Вход:

3

Етаж:

5

Номер:

105

Тип:

Двустаен

Площ без общи части:

79.98 кв.м.

Изложение:

Цена на кв.м. с общи части:
-
Статус:

Резервиран

Вход:

3

Етаж:

5

Номер:

109

Тип:

Тристаен

Площ без общи части:

109.06 кв.м.

Изложение:

Цена на кв.м. с общи части:
-
Статус:

Резервиран

Вход:

3

Етаж:

5

Номер:

108

Тип:

Двустаен

Площ без общи части:

74.17 кв.м.

Изложение:

Цена на кв.м. с общи части:
-
Статус:

Резервиран

Вход:

3

Етаж:

6

Номер:

110

Тип:

Двустаен

Площ без общи части:

79.7 кв.м.

Изложение:

Цена на кв.м. с общи части:
-
Статус:

Резервиран

Вход:

3

Етаж:

6

Номер:

114

Тип:

Тристаен

Площ без общи части:

105.66 кв.м.

Изложение:

Цена на кв.м. с общи части:
-
Статус:

Резервиран

Вход:

3

Етаж:

6

Номер:

113

Тип:

Двустаен

Площ без общи части:

74.2 кв.м.

Изложение:

Цена на кв.м. с общи части:
-
Статус:

Резервиран

Вход:

3

Етаж:

6

Номер:

112

Тип:

Тристаен

Площ без общи части:

94.48 кв.м.

Изложение:

Цена на кв.м. с общи части:
-
Статус:

Резервиран

Вход:

3

Етаж:

6

Номер:

111

Тип:

Двустаен

Площ без общи части:

77.64 кв.м.

Изложение:

Цена на кв.м. с общи части:
-
Статус:

Резервиран

Вход:

3

Етаж:

7

Номер:

115

Тип:

Тристаен

Площ без общи части:

163.58 кв.м.

Изложение:

Цена на кв.м. с общи части:
-
Статус:

Резервиран

Вход:

3

Етаж:

7

Номер:

116

Тип:

Двустаен

Площ без общи части:

73.96 кв.м.

Изложение:

Цена на кв.м. с общи части:
-
Статус:

Резервиран

Вход:

3

Етаж:

7

Номер:

117

Тип:

Двустаен

Площ без общи части:

92.25 кв.м.

Изложение:

Цена на кв.м. с общи части:
-
Статус:

Резервиран

Вход:

3

Етаж:

7

Номер:

118

Тип:

Двустаен

Площ без общи части:

73.02 кв.м.

Изложение:

Цена на кв.м. с общи части:
-
Статус:

Резервиран

Вход:

4

Етаж:

1

Номер:

120

Тип:

Двустаен

Площ без общи части:

85.3 кв.м.

Изложение:

Цена на кв.м. с общи части:
-
Статус:

Резервиран

Вход:

4

Етаж:

1

Номер:

119

Тип:

Двустаен

Площ без общи части:

87.93 кв.м.

Изложение:

Цена на кв.м. с общи части:
-
Статус:

Резервиран

Вход:

4

Етаж:

2

Номер:

121

Тип:

Тристаен

Площ без общи части:

108.93 кв.м.

Изложение:

Цена на кв.м. с общи части:
-
Статус:

Резервиран

Вход:

4

Етаж:

2

Номер:

122

Тип:

Двустаен

Площ без общи части:

100.09 кв.м.

Изложение:

Цена на кв.м. с общи части:
-
Статус:

Резервиран

Вход:

4

Етаж:

2

Номер:

123

Тип:

Двустаен

Площ без общи части:

64.24 кв.м.

Изложение:

Цена на кв.м. с общи части:
-
Статус:

Резервиран

Вход:

4

Етаж:

3

Номер:

124

Тип:

Тристаен

Площ без общи части:

104.2 кв.м.

Изложение:

Цена на кв.м. с общи части:
-
Статус:

Резервиран

Вход:

4

Етаж:

3

Номер:

125

Тип:

Двустаен

Площ без общи части:

76.8 кв.м.

Изложение:

Цена на кв.м. с общи части:
-
Статус:

Резервиран

Вход:

4

Етаж:

3

Номер:

126

Тип:

Тристаен

Площ без общи части:

92.66 кв.м.

Изложение:

Цена на кв.м. с общи части:
-
Статус:

Резервиран

Вход:

4

Етаж:

4

Номер:

127

Тип:

Тристаен

Площ без общи части:

97.39 кв.м.

Изложение:

Цена на кв.м. с общи части:
-
Статус:

Резервиран

Вход:

4

Етаж:

4

Номер:

128

Тип:

Двустаен

Площ без общи части:

64.04 кв.м.

Изложение:

Цена на кв.м. с общи части:
-
Статус:

Резервиран

Вход:

4

Етаж:

4

Номер:

129

Тип:

Тристаен

Площ без общи части:

93.29 кв.м.

Изложение:

Цена на кв.м. с общи части:
-
Статус:

Резервиран

Вход:

4

Етаж:

5

Номер:

130

Тип:

Тристаен

Площ без общи части:

97.32 кв.м.

Изложение:

Цена на кв.м. с общи части:
-
Статус:

Резервиран

Вход:

4

Етаж:

5

Номер:

131

Тип:

Двустаен

Площ без общи части:

64.33 кв.м.

Изложение:

Цена на кв.м. с общи части:
-
Статус:

Резервиран

Вход:

4

Етаж:

5

Номер:

132

Тип:

Тристаен

Площ без общи части:

92.55 кв.м.

Изложение:

Цена на кв.м. с общи части:
-
Статус:

Резервиран

Вход:

4

Етаж:

6

Номер:

133

Тип:

Тристаен

Площ без общи части:

93.8 кв.м.

Изложение:

Цена на кв.м. с общи части:
-
Статус:

Резервиран

Вход:

4

Етаж:

6

Номер:

134

Тип:

Двустаен

Площ без общи части:

64.04 кв.м.

Изложение:

Цена на кв.м. с общи части:
-
Статус:

Резервиран

Вход:

4

Етаж:

6

Номер:

135

Тип:

Тристаен

Площ без общи части:

89.83 кв.м.

Изложение:

Цена на кв.м. с общи части:
-
Статус:

Резервиран

Вход:

4

Етаж:

7

Номер:

137

Тип:

Тристаен

Площ без общи части:

78.44 кв.м.

Изложение:

Цена на кв.м. с общи части:
-
Статус:

Резервиран

Вход:

4

Етаж:

7

Номер:

136

Тип:

Тристаен

Площ без общи части:

149.08 кв.м.

Изложение:

Цена на кв.м. с общи части:
-
Статус:

Резервиран

Вход:

5

Етаж:

1

Номер:

138

Тип:

Двустаен

Площ без общи части:

90.37 кв.м.

Изложение:

Цена на кв.м. с общи части:
-
Статус:

Резервиран

Вход:

5

Етаж:

1

Номер:

139

Тип:

Двустаен

Площ без общи части:

87.17 кв.м.

Изложение:

Цена на кв.м. с общи части:
-
Статус:

Резервиран

Вход:

5

Етаж:

2

Номер:

140

Тип:

Двустаен

Площ без общи части:

84.18 кв.м.

Изложение:

Цена на кв.м. с общи части:
-
Статус:

Резервиран

Вход:

5

Етаж:

2

Номер:

141

Тип:

Двустаен

Площ без общи части:

96.23 кв.м.

Изложение:

Цена на кв.м. с общи части:
-
Статус:

Резервиран

Вход:

5

Етаж:

2

Номер:

142

Тип:

Тристаен

Площ без общи части:

108.71 кв.м.

Изложение:

Цена на кв.м. с общи части:
-
Статус:

Резервиран

Вход:

5

Етаж:

3

Номер:

143

Тип:

Тристаен

Площ без общи части:

103.8 кв.м.

Изложение:

Цена на кв.м. с общи части:
-
Статус:

Резервиран

Вход:

5

Етаж:

3

Номер:

144

Тип:

Двустаен

Площ без общи части:

76.39 кв.м.

Изложение:

Цена на кв.м. с общи части:
-
Статус:

Резервиран

Вход:

5

Етаж:

3

Номер:

145

Тип:

Тристаен

Площ без общи части:

104.21 кв.м.

Изложение:

Цена на кв.м. с общи части:
-
Статус:

Резервиран

Вход:

5

Етаж:

4

Номер:

146

Тип:

Тристаен

Площ без общи части:

93.32 кв.м.

Изложение:

Цена на кв.м. с общи части:
-
Статус:

Резервиран

Вход:

5

Етаж:

4

Номер:

147

Тип:

Двустаен

Площ без общи части:

63.77 кв.м.

Изложение:

Цена на кв.м. с общи части:
-
Статус:

Резервиран

Вход:

5

Етаж:

4

Номер:

148

Тип:

Тристаен

Площ без общи части:

97.4 кв.м.

Изложение:

Цена на кв.м. с общи части:
-
Статус:

Резервиран

Вход:

5

Етаж:

5

Номер:

149

Тип:

Тристаен

Площ без общи части:

92.94 кв.м.

Изложение:

Цена на кв.м. с общи части:
-
Статус:

Резервиран

Вход:

5

Етаж:

5

Номер:

150

Тип:

Двустаен

Площ без общи части:

63.79 кв.м.

Изложение:

Цена на кв.м. с общи части:
-
Статус:

Резервиран

Вход:

5

Етаж:

5

Номер:

151

Тип:

Тристаен

Площ без общи части:

97.32 кв.м.

Изложение:

Цена на кв.м. с общи части:
-
Статус:

Резервиран

Вход:

5

Етаж:

6

Номер:

152

Тип:

Тристаен

Площ без общи части:

89.67 кв.м.

Изложение:

Цена на кв.м. с общи части:
-
Статус:

Резервиран

Вход:

5

Етаж:

6

Номер:

153

Тип:

Двустаен

Площ без общи части:

63.51 кв.м.

Изложение:

Цена на кв.м. с общи части:
-
Статус:

Резервиран

Вход:

5

Етаж:

6

Номер:

154

Тип:

Тристаен

Площ без общи части:

93.88 кв.м.

Изложение:

Цена на кв.м. с общи части:
-
Статус:

Резервиран

Вход:

5

Етаж:

7

Номер:

155

Тип:

Тристаен

Площ без общи части:

79.58 кв.м.

Изложение:

Цена на кв.м. с общи части:
-
Статус:

Резервиран

Вход:

5

Етаж:

7

Номер:

156

Тип:

Тристаен

Площ без общи части:

149.02 кв.м.

Изложение:

Цена на кв.м. с общи части:
-
Статус:

Резервиран

Вход:

6

Етаж:

1

Номер:

157

Тип:

Двустаен

Площ без общи части:

66.54 кв.м.

Изложение:

Цена на кв.м. с общи части:
-
Статус:

Резервиран

Вход:

6

Етаж:

1

Номер:

158

Тип:

Двустаен

Площ без общи части:

82.14 кв.м.

Изложение:

Цена на кв.м. с общи части:
-
Статус:

Резервиран

Вход:

6

Етаж:

2

Номер:

160

Тип:

Тристаен

Площ без общи части:

108.93 кв.м.

Изложение:

Цена на кв.м. с общи части:
-
Статус:

Резервиран

Вход:

6

Етаж:

2

Номер:

161

Тип:

Двустаен

Площ без общи части:

104.51 кв.м.

Изложение:

Цена на кв.м. с общи части:
-
Статус:

Резервиран

Вход:

6

Етаж:

2

Номер:

162

Тип:

Двустаен

Площ без общи части:

87.34 кв.м.

Изложение:

Цена на кв.м. с общи части:
-
Статус:

Резервиран

Вход:

6

Етаж:

2

Номер:

159

Тип:

Тристаен

Площ без общи части:

44.1 кв.м.

Изложение:

Цена на кв.м. с общи части:
-
Статус:

Резервиран

Вход:

6

Етаж:

3

Номер:

163

Тип:

Двустаен

Площ без общи части:

53.21 кв.м.

Изложение:

Цена на кв.м. с общи части:
-
Статус:

Резервиран

Вход:

6

Етаж:

3

Номер:

164

Тип:

Тристаен

Площ без общи части:

109.87 кв.м.

Изложение:

Цена на кв.м. с общи части:
-
Статус:

Резервиран

Вход:

6

Етаж:

3

Номер:

165

Тип:

Двустаен

Площ без общи части:

76.99 кв.м.

Изложение:

Цена на кв.м. с общи части:
-
Статус:

Резервиран

Вход:

6

Етаж:

3

Номер:

166

Тип:

Тристаен

Площ без общи части:

99.93 кв.м.

Изложение:

Цена на кв.м. с общи части:
-
Статус:

Резервиран

Вход:

6

Етаж:

4

Номер:

167

Тип:

Двустаен

Площ без общи части:

53.1 кв.м.

Изложение:

Цена на кв.м. с общи части:
-
Статус:

Резервиран

Вход:

6

Етаж:

4

Номер:

168

Тип:

Тристаен

Площ без общи части:

106.44 кв.м.

Изложение:

Цена на кв.м. с общи части:
-
Статус:

Резервиран

Вход:

6

Етаж:

4

Номер:

169

Тип:

Двустаен

Площ без общи части:

67.3 кв.м.

Изложение:

Цена на кв.м. с общи части:
-
Статус:

Резервиран

Вход:

6

Етаж:

4

Номер:

170

Тип:

Тристаен

Площ без общи части:

89.88 кв.м.

Изложение:

Цена на кв.м. с общи части:
-
Статус:

Резервиран

Вход:

6

Етаж:

5

Номер:

171

Тип:

Двустаен

Площ без общи части:

52.98 кв.м.

Изложение:

Цена на кв.м. с общи части:
-
Статус:

Резервиран

Вход:

6

Етаж:

5

Номер:

172

Тип:

Тристаен

Площ без общи части:

106.56 кв.м.

Изложение:

Цена на кв.м. с общи части:
-
Статус:

Резервиран

Вход:

6

Етаж:

5

Номер:

173

Тип:

Двустаен

Площ без общи части:

67.19 кв.м.

Изложение:

Цена на кв.м. с общи части:
-
Статус:

Резервиран

Вход:

6

Етаж:

5

Номер:

174

Тип:

Тристаен

Площ без общи части:

89.98 кв.м.

Изложение:

Цена на кв.м. с общи части:
-
Статус:

Резервиран

Вход:

6

Етаж:

6

Номер:

175

Тип:

Двустаен

Площ без общи части:

54.7 кв.м.

Изложение:

Цена на кв.м. с общи части:
-
Статус:

Резервиран

Вход:

6

Етаж:

6

Номер:

176

Тип:

Тристаен

Площ без общи части:

108.32 кв.м.

Изложение:

Цена на кв.м. с общи части:
-
Статус:

Резервиран

Вход:

6

Етаж:

6

Номер:

177

Тип:

Двустаен

Площ без общи части:

64.05 кв.м.

Изложение:

Цена на кв.м. с общи части:
-
Статус:

Резервиран

Вход:

6

Етаж:

6

Номер:

178

Тип:

Тристаен

Площ без общи части:

86.53 кв.м.

Изложение:

Цена на кв.м. с общи части:
-
Статус:

Резервиран

Вход:

6

Етаж:

7

Номер:

179

Тип:

Тристаен

Площ без общи части:

154.75 кв.м.

Изложение:

Цена на кв.м. с общи части:
-
Статус:

Резервиран

Вход:

6

Етаж:

7

Номер:

180

Тип:

Тристаен

Площ без общи части:

128.02 кв.м.

Изложение:

Цена на кв.м. с общи части:
-
Статус:

Резервиран

Контакти Ще се радваме да ни се обадите Офис продажби +359 52 699 809 +359 885 444 220 +359 889 444 150
гр.Варна, ул. Преслав 36, офис 8виж на картата
contact@albona.bg
Направете запитване
Оставете ни съобщение и ще се свържем с вас възможно най-скоро