Сортиране

Вход

Етаж

Номер

Тип

Площ с общи части

Изложение

Цена на кв.м. с общи части

Статус

Сортиране
3
4
5
6
7
Етаж
Етаж 1
Етаж 2
Етаж 3
Етаж 4
Етаж 5
Етаж 6
Етаж 7
Тип
Двустаен
Студио
Тристаен
Статус
Свободен
Резервиран
Продаден
Филтър
Вход:

3

Етаж:

1

Номер:

89

Тип:

Двустаен

Площ с общи части:

80.91 кв.м.

Изложение:

юг

Цена на кв.м. с общи части:

0€

Статус:

Свободен

Вход:

3

Етаж:

2

Номер:

91

Тип:

Тристаен

Площ с общи части:

91.01 кв.м.

Изложение:

запад

Цена на кв.м. с общи части:
-
Статус:

Продаден

Вход:

3

Етаж:

2

Номер:

92

Тип:

Двустаен

Площ с общи части:

91.7 кв.м.

Изложение:

запад-север

Цена на кв.м. с общи части:
-
Статус:

Резервиран

Вход:

3

Етаж:

2

Номер:

90

Тип:

Двустаен

Площ с общи части:

85.55 кв.м.

Изложение:

изток

Цена на кв.м. с общи части:
-
Статус:

Продаден

Вход:

3

Етаж:

2

Номер:

93

Тип:

Студио

Площ с общи части:

55.95 кв.м.

Изложение:

североизток

Цена на кв.м. с общи части:

0€

Статус:

Свободен

Вход:

3

Етаж:

2

Номер:

94

Тип:

Двустаен

Площ с общи части:

63.09 кв.м.

Изложение:

север

Цена на кв.м. с общи части:
-
Статус:

Продаден

Вход:

3

Етаж:

3

Номер:

97

Тип:

Тристаен

Площ с общи части:

107.87 кв.м.

Изложение:

запад-север

Цена на кв.м. с общи части:
-
Статус:

Продаден

Вход:

3

Етаж:

3

Номер:

96

Тип:

Двустаен

Площ с общи части:

65.81 кв.м.

Изложение:

запад

Цена на кв.м. с общи части:
-
Статус:

Продаден

Вход:

3

Етаж:

3

Номер:

95

Тип:

Двустаен

Площ с общи части:

85.09 кв.м.

Изложение:

изток

Цена на кв.м. с общи части:
-
Статус:

Продаден

Вход:

3

Етаж:

3

Номер:

99

Тип:

Двустаен

Площ с общи части:

76.58 кв.м.

Изложение:

североизток

Цена на кв.м. с общи части:

0€

Статус:

Свободен

Вход:

3

Етаж:

3

Номер:

98

Тип:

Двустаен

Площ с общи части:

77.77 кв.м.

Изложение:

североизток

Цена на кв.м. с общи части:
-
Статус:

Продаден

Вход:

3

Етаж:

4

Номер:

102

Тип:

Тристаен

Площ с общи части:

106.79 кв.м.

Изложение:

запад-север

Цена на кв.м. с общи части:
-
Статус:

Продаден

Вход:

3

Етаж:

4

Номер:

101

Тип:

Двустаен

Площ с общи части:

65.15 кв.м.

Изложение:

запад

Цена на кв.м. с общи части:
-
Статус:

Продаден

Вход:

3

Етаж:

4

Номер:

100

Тип:

Двустаен

Площ с общи части:

85.22 кв.м.

Изложение:

изток

Цена на кв.м. с общи части:

0€

Статус:

Свободен

Вход:

3

Етаж:

4

Номер:

104

Тип:

Двустаен

Площ с общи части:

76.02 кв.м.

Изложение:

североизток

Цена на кв.м. с общи части:

0€

Статус:

Свободен

Вход:

3

Етаж:

4

Номер:

103

Тип:

Двустаен

Площ с общи части:

77.79 кв.м.

Изложение:

североизток

Цена на кв.м. с общи части:

0€

Статус:

Свободен

Вход:

3

Етаж:

5

Номер:

107

Тип:

Тристаен

Площ с общи части:

107.61 кв.м.

Изложение:

запад-север

Цена на кв.м. с общи части:
-
Статус:

Продаден

Вход:

3

Етаж:

5

Номер:

106

Тип:

Двустаен

Площ с общи части:

65.6 кв.м.

Изложение:

запад

Цена на кв.м. с общи части:
-
Статус:

Продаден

Вход:

3

Етаж:

5

Номер:

105

Тип:

Двустаен

Площ с общи части:

85.38 кв.м.

Изложение:

изток

Цена на кв.м. с общи части:

0€

Статус:

Свободен

Вход:

3

Етаж:

5

Номер:

109

Тип:

Двустаен

Площ с общи части:

76.95 кв.м.

Изложение:

североизток

Цена на кв.м. с общи части:

0€

Статус:

Свободен

Вход:

3

Етаж:

5

Номер:

108

Тип:

Двустаен

Площ с общи части:

77.77 кв.м.

Изложение:

североизток

Цена на кв.м. с общи части:

0€

Статус:

Свободен

Вход:

3

Етаж:

6

Номер:

110

Тип:

Двустаен

Площ с общи части:

83.23 кв.м.

Изложение:

изток

Цена на кв.м. с общи части:

0€

Статус:

Свободен

Вход:

3

Етаж:

6

Номер:

114

Тип:

Двустаен

Площ с общи части:

72.33 кв.м.

Изложение:

североизток

Цена на кв.м. с общи части:

0€

Статус:

Свободен

Вход:

3

Етаж:

6

Номер:

113

Тип:

Двустаен

Площ с общи части:

77.76 кв.м.

Изложение:

североизток

Цена на кв.м. с общи части:
-
Статус:

Продаден

Вход:

3

Етаж:

6

Номер:

112

Тип:

Тристаен

Площ с общи части:

111.73 кв.м.

Изложение:

запад-север

Цена на кв.м. с общи части:

0€

Статус:

Свободен

Вход:

3

Етаж:

6

Номер:

111

Тип:

Двустаен

Площ с общи части:

64.29 кв.м.

Изложение:

запад

Цена на кв.м. с общи части:
-
Статус:

Продаден

Вход:

3

Етаж:

7

Номер:

115

Тип:

Двустаен

Площ с общи части:

92.29 кв.м.

Изложение:

запад

Цена на кв.м. с общи части:

0€

Статус:

Свободен

Вход:

3

Етаж:

7

Номер:

116

Тип:

Двустаен

Площ с общи части:

90.37 кв.м.

Изложение:

североизток

Цена на кв.м. с общи части:

0€

Статус:

Свободен

Вход:

3

Етаж:

7

Номер:

117

Тип:

Тристаен

Площ с общи части:

118.12 кв.м.

Изложение:

юг-североизток

Цена на кв.м. с общи части:

0€

Статус:

Свободен

Вход:

3

Етаж:

7

Номер:

118

Тип:

Двустаен

Площ с общи части:

81.77 кв.м.

Изложение:

изток

Цена на кв.м. с общи части:

0€

Статус:

Свободен

Вход:

3

Етаж:

2

Номер:

94а

Тип:

Двустаен

Площ с общи части:

64.64 кв.м.

Изложение:

юг

Цена на кв.м. с общи части:
-
Статус:

Резервиран

Вход:

3

Етаж:

3

Номер:

99a

Тип:

Двустаен

Площ с общи части:

66.64 кв.м.

Изложение:

ЮГ

Цена на кв.м. с общи части:
-
Статус:

Продаден

Вход:

3

Етаж:

3

Номер:

95a

Тип:

Студио

Площ с общи части:

59.64 кв.м.

Изложение:

запад

Цена на кв.м. с общи части:
-
Статус:

Продаден

Вход:

3

Етаж:

4

Номер:

100a

Тип:

Студио

Площ с общи части:

58.76 кв.м.

Изложение:

запад

Цена на кв.м. с общи части:

0€

Статус:

Свободен

Вход:

3

Етаж:

4

Номер:

104a

Тип:

Двустаен

Площ с общи части:

69.18 кв.м.

Изложение:

юг

Цена на кв.м. с общи части:
-
Статус:

Продаден

Вход:

3

Етаж:

5

Номер:

105a

Тип:

Студио

Площ с общи части:

59.56 кв.м.

Изложение:

запад

Цена на кв.м. с общи части:
-
Статус:

Продаден

Вход:

3

Етаж:

5

Номер:

109a

Тип:

Двустаен

Площ с общи части:

65.35 кв.м.

Изложение:

юг

Цена на кв.м. с общи части:
-
Статус:

Продаден

Вход:

3

Етаж:

6

Номер:

110a

Тип:

Студио

Площ с общи части:

56.09 кв.м.

Изложение:

запад

Цена на кв.м. с общи части:

0€

Статус:

Свободен

Вход:

3

Етаж:

6

Номер:

114a

Тип:

Двустаен

Площ с общи части:

68.26 кв.м.

Изложение:

юг

Цена на кв.м. с общи части:
-
Статус:

Продаден

Вход:

3

Етаж:

7

Номер:

115a

Тип:

Двустаен

Площ с общи части:

117.8 кв.м.

Изложение:

запад-североизток

Цена на кв.м. с общи части:

0€

Статус:

Свободен

Вход:

4

Етаж:

1

Номер:

120

Тип:

Тристаен

Площ с общи части:

121.28 кв.м.

Изложение:

юг

Цена на кв.м. с общи части:

0€

Статус:

Свободен

Вход:

4

Етаж:

1

Номер:

119

Тип:

Тристаен

Площ с общи части:

127.37 кв.м.

Изложение:

юг

Цена на кв.м. с общи части:

0€

Статус:

Свободен

Вход:

4

Етаж:

2

Номер:

121

Тип:

Тристаен

Площ с общи части:

123.44 кв.м.

Изложение:

юг-североизток

Цена на кв.м. с общи части:

0€

Статус:

Свободен

Вход:

4

Етаж:

2

Номер:

122

Тип:

Двустаен

Площ с общи части:

103.61 кв.м.

Изложение:

юг

Цена на кв.м. с общи части:
-
Статус:

Продаден

Вход:

4

Етаж:

2

Номер:

123

Тип:

Двустаен

Площ с общи части:

98.16 кв.м.

Изложение:

юг-североизток

Цена на кв.м. с общи части:
-
Статус:

Продаден

Вход:

4

Етаж:

3

Номер:

124

Тип:

Тристаен

Площ с общи части:

122.13 кв.м.

Изложение:

юг-север

Цена на кв.м. с общи части:
-
Статус:

Продаден

Вход:

4

Етаж:

3

Номер:

125

Тип:

Двустаен

Площ с общи части:

91.08 кв.м.

Изложение:

юг

Цена на кв.м. с общи части:
-
Статус:

Резервиран

Вход:

4

Етаж:

3

Номер:

126

Тип:

Тристаен

Площ с общи части:

115.61 кв.м.

Изложение:

юг-североизток

Цена на кв.м. с общи части:
-
Статус:

Продаден

Вход:

4

Етаж:

4

Номер:

127

Тип:

Тристаен

Площ с общи части:

115.27 кв.м.

Изложение:

юг-север

Цена на кв.м. с общи части:
-
Статус:

Продаден

Вход:

4

Етаж:

4

Номер:

128

Тип:

Двустаен

Площ с общи части:

78.23 кв.м.

Изложение:

юг

Цена на кв.м. с общи части:
-
Статус:

Продаден

Вход:

4

Етаж:

4

Номер:

129

Тип:

Тристаен

Площ с общи части:

115.5 кв.м.

Изложение:

юг-североизток

Цена на кв.м. с общи части:

0€

Статус:

Свободен

Вход:

4

Етаж:

5

Номер:

130

Тип:

Тристаен

Площ с общи части:

115.18 кв.м.

Изложение:

юг-североизток

Цена на кв.м. с общи части:

0€

Статус:

Свободен

Вход:

4

Етаж:

5

Номер:

131

Тип:

Двустаен

Площ с общи части:

78.21 кв.м.

Изложение:

юг

Цена на кв.м. с общи части:
-
Статус:

Продаден

Вход:

4

Етаж:

5

Номер:

132

Тип:

Тристаен

Площ с общи части:

115.07 кв.м.

Изложение:

юг-североизток

Цена на кв.м. с общи части:
-
Статус:

Резервиран

Вход:

4

Етаж:

6

Номер:

133

Тип:

Тристаен

Площ с общи части:

110.99 кв.м.

Изложение:

юг-североизток

Цена на кв.м. с общи части:

0€

Статус:

Свободен

Вход:

4

Етаж:

6

Номер:

134

Тип:

Двустаен

Площ с общи части:

78.18 кв.м.

Изложение:

юг

Цена на кв.м. с общи части:
-
Статус:

Продаден

Вход:

4

Етаж:

6

Номер:

135

Тип:

Тристаен

Площ с общи части:

111.96 кв.м.

Изложение:

юг-североизток

Цена на кв.м. с общи части:

0€

Статус:

Свободен

Вход:

4

Етаж:

7

Номер:

137

Тип:

Тристаен

Площ с общи части:

101.66 кв.м.

Изложение:

юг-североизток

Цена на кв.м. с общи части:

0€

Статус:

Свободен

Вход:

4

Етаж:

7

Номер:

136

Тип:

Двустаен

Площ с общи части:

79.68 кв.м.

Изложение:

юг

Цена на кв.м. с общи части:

0€

Статус:

Свободен

Вход:

4

Етаж:

7

Номер:

136a

Тип:

Двустаен

Площ с общи части:

100.67 кв.м.

Изложение:

юг-североизток

Цена на кв.м. с общи части:

0€

Статус:

Свободен

Вход:

5

Етаж:

1

Номер:

138

Тип:

Тристаен

Площ с общи части:

134.43 кв.м.

Изложение:

юг

Цена на кв.м. с общи части:

0€

Статус:

Свободен

Вход:

5

Етаж:

1

Номер:

139

Тип:

Тристаен

Площ с общи части:

127.33 кв.м.

Изложение:

юг

Цена на кв.м. с общи части:

0€

Статус:

Свободен

Вход:

5

Етаж:

2

Номер:

140

Тип:

Двустаен

Площ с общи части:

97.32 кв.м.

Изложение:

юг-североизток

Цена на кв.м. с общи части:
-
Статус:

Продаден

Вход:

5

Етаж:

2

Номер:

141

Тип:

Двустаен

Площ с общи части:

103.53 кв.м.

Изложение:

юг

Цена на кв.м. с общи части:
-
Статус:

Продаден

Вход:

5

Етаж:

2

Номер:

142

Тип:

Тристаен

Площ с общи части:

119.93 кв.м.

Изложение:

юг-североизток

Цена на кв.м. с общи части:
-
Статус:

Резервиран

Вход:

5

Етаж:

3

Номер:

143

Тип:

Тристаен

Площ с общи части:

123.79 кв.м.

Изложение:

юг-север

Цена на кв.м. с общи части:
-
Статус:

Резервиран

Вход:

5

Етаж:

3

Номер:

144

Тип:

Двустаен

Площ с общи части:

91.05 кв.м.

Изложение:

юг

Цена на кв.м. с общи части:
-
Статус:

Продаден

Вход:

5

Етаж:

3

Номер:

145

Тип:

Тристаен

Площ с общи части:

123.21 кв.м.

Изложение:

юг-север

Цена на кв.м. с общи части:
-
Статус:

Продаден

Вход:

5

Етаж:

4

Номер:

146

Тип:

Тристаен

Площ с общи части:

112.6 кв.м.

Изложение:

юг-североизток

Цена на кв.м. с общи части:
-
Статус:

Продаден

Вход:

5

Етаж:

4

Номер:

147

Тип:

Двустаен

Площ с общи части:

77.83 кв.м.

Изложение:

юг

Цена на кв.м. с общи части:
-
Статус:

Продаден

Вход:

5

Етаж:

4

Номер:

148

Тип:

Тристаен

Площ с общи части:

116.37 кв.м.

Изложение:

юг-североизток

Цена на кв.м. с общи части:
-
Статус:

Продаден

Вход:

5

Етаж:

5

Номер:

149

Тип:

Тристаен

Площ с общи части:

112.54 кв.м.

Изложение:

юг-североизток

Цена на кв.м. с общи части:

0€

Статус:

Свободен

Вход:

5

Етаж:

5

Номер:

150

Тип:

Двустаен

Площ с общи части:

77.85 кв.м.

Изложение:

юг

Цена на кв.м. с общи части:
-
Статус:

Продаден

Вход:

5

Етаж:

5

Номер:

151

Тип:

Тристаен

Площ с общи части:

116.29 кв.м.

Изложение:

юг-североизток

Цена на кв.м. с общи части:
-
Статус:

Продаден

Вход:

5

Етаж:

6

Номер:

152

Тип:

Тристаен

Площ с общи части:

108.64 кв.м.

Изложение:

юг-североизток

Цена на кв.м. с общи части:

0€

Статус:

Свободен

Вход:

5

Етаж:

6

Номер:

153

Тип:

Двустаен

Площ с общи части:

77.85 кв.м.

Изложение:

юг

Цена на кв.м. с общи части:
-
Статус:

Продаден

Вход:

5

Етаж:

6

Номер:

154

Тип:

Тристаен

Площ с общи части:

112.11 кв.м.

Изложение:

юг-североизток

Цена на кв.м. с общи части:

0€

Статус:

Свободен

Вход:

5

Етаж:

7

Номер:

155

Тип:

Тристаен

Площ с общи части:

98.74 кв.м.

Изложение:

юг-североизток

Цена на кв.м. с общи части:

0€

Статус:

Свободен

Вход:

5

Етаж:

7

Номер:

156

Тип:

Двустаен

Площ с общи части:

78.69 кв.м.

Изложение:

юг

Цена на кв.м. с общи части:
-
Статус:

Резервиран

Вход:

5

Етаж:

7

Номер:

156a

Тип:

Двустаен

Площ с общи части:

100.67 кв.м.

Изложение:

юг-североизток

Цена на кв.м. с общи части:

0€

Статус:

Свободен

Вход:

6

Етаж:

1

Номер:

157

Тип:

Тристаен

Площ с общи части:

104.53 кв.м.

Изложение:

югоизток

Цена на кв.м. с общи части:

0€

Статус:

Свободен

Вход:

6

Етаж:

1

Номер:

158

Тип:

Тристаен

Площ с общи части:

107.48 кв.м.

Изложение:

юг

Цена на кв.м. с общи части:

0€

Статус:

Свободен

Вход:

6

Етаж:

2

Номер:

160

Тип:

Тристаен

Площ с общи части:

112.57 кв.м.

Изложение:

изток

Цена на кв.м. с общи части:
-
Статус:

Резервиран

Вход:

6

Етаж:

2

Номер:

161

Тип:

Двустаен

Площ с общи части:

109.31 кв.м.

Изложение:

юг

Цена на кв.м. с общи части:

0€

Статус:

Свободен

Вход:

6

Етаж:

2

Номер:

162

Тип:

Двустаен

Площ с общи части:

98.76 кв.м.

Изложение:

юг-североизток

Цена на кв.м. с общи части:

0€

Статус:

Свободен

Вход:

6

Етаж:

2

Номер:

159

Тип:

Двустаен

Площ с общи части:

57.2 кв.м.

Изложение:

североизток

Цена на кв.м. с общи части:
-
Статус:

Продаден

Вход:

6

Етаж:

3

Номер:

163

Тип:

Двустаен

Площ с общи части:

67.51 кв.м.

Изложение:

североизток

Цена на кв.м. с общи части:
-
Статус:

Продаден

Вход:

6

Етаж:

3

Номер:

164

Тип:

Тристаен

Площ с общи части:

118.94 кв.м.

Изложение:

изток

Цена на кв.м. с общи части:
-
Статус:

Продаден

Вход:

6

Етаж:

3

Номер:

165

Тип:

Двустаен

Площ с общи части:

99.19 кв.м.

Изложение:

юг

Цена на кв.м. с общи части:
-
Статус:

Продаден

Вход:

6

Етаж:

3

Номер:

166

Тип:

Тристаен

Площ с общи части:

118.13 кв.м.

Изложение:

юг-североизток

Цена на кв.м. с общи части:
-
Статус:

Продаден

Вход:

6

Етаж:

4

Номер:

167

Тип:

Двустаен

Площ с общи части:

67.25 кв.м.

Изложение:

североизток

Цена на кв.м. с общи части:
-
Статус:

Продаден

Вход:

6

Етаж:

4

Номер:

168

Тип:

Тристаен

Площ с общи части:

118.94 кв.м.

Изложение:

изток

Цена на кв.м. с общи части:
-
Статус:

Резервиран

Вход:

6

Етаж:

4

Номер:

169

Тип:

Двустаен

Площ с общи части:

84.94 кв.м.

Изложение:

юг

Цена на кв.м. с общи части:
-
Статус:

Продаден

Вход:

6

Етаж:

4

Номер:

170

Тип:

Тристаен

Площ с общи части:

107.23 кв.м.

Изложение:

юг-север

Цена на кв.м. с общи части:
-
Статус:

Продаден

Вход:

6

Етаж:

5

Номер:

171

Тип:

Двустаен

Площ с общи части:

68.12 кв.м.

Изложение:

североизток

Цена на кв.м. с общи части:
-
Статус:

Продаден

Вход:

6

Етаж:

5

Номер:

172

Тип:

Тристаен

Площ с общи части:

118.94 кв.м.

Изложение:

изток

Цена на кв.м. с общи части:
-
Статус:

Продаден

Вход:

6

Етаж:

5

Номер:

173

Тип:

Двустаен

Площ с общи части:

83.75 кв.м.

Изложение:

юг

Цена на кв.м. с общи части:

0€

Статус:

Свободен

Вход:

6

Етаж:

5

Номер:

174

Тип:

Тристаен

Площ с общи части:

107.5 кв.м.

Изложение:

юг-североизток

Цена на кв.м. с общи части:

0€

Статус:

Свободен

Вход:

6

Етаж:

6

Номер:

175

Тип:

Двустаен

Площ с общи части:

70 кв.м.

Изложение:

североизток

Цена на кв.м. с общи части:
-
Статус:

Продаден

Вход:

6

Етаж:

6

Номер:

176

Тип:

Тристаен

Площ с общи части:

117.21 кв.м.

Изложение:

изток

Цена на кв.м. с общи части:

0€

Статус:

Свободен

Вход:

6

Етаж:

6

Номер:

177

Тип:

Двустаен

Площ с общи части:

83.97 кв.м.

Изложение:

юг

Цена на кв.м. с общи части:
-
Статус:

Продаден

Вход:

6

Етаж:

6

Номер:

178

Тип:

Тристаен

Площ с общи части:

103.39 кв.м.

Изложение:

юг-североизток

Цена на кв.м. с общи части:

0€

Статус:

Свободен

Вход:

6

Етаж:

7

Номер:

179

Тип:

Двустаен

Площ с общи части:

78.2 кв.м.

Изложение:

изток

Цена на кв.м. с общи части:
-
Статус:

Продаден

Вход:

6

Етаж:

7

Номер:

180

Тип:

Тристаен

Площ с общи части:

132.36 кв.м.

Изложение:

юг-североизток

Цена на кв.м. с общи части:
-
Статус:

Резервиран

Вход:

6

Етаж:

7

Номер:

179а

Тип:

Двустаен

Площ с общи части:

136.95 кв.м.

Изложение:

югоизток-североизток

Цена на кв.м. с общи части:

0€

Статус:

Свободен

Вход:

7

Етаж:

3

Номер:

52

Тип:

Двустаен

Площ с общи части:

59.64 кв.м.

Изложение:

Цена на кв.м. с общи части:
-
Статус:

Продаден

Контакти Ще се радваме да ни се обадите Офис продажби +359 52 699 809 +359 885 444 220 +359 889 444 150
гр.Варна, ул. Преслав 36, офис 8виж на картата
contact@albona.bg
Направете запитване
Оставете ни съобщение и ще се свържем с вас възможно най-скоро