Жилищна сграда "Париж"

Начин на плащане

Схема на заплащане:
1ва вноска: при подписване на Предварителен  договор - 95% от цената на апартамента;
2ра вноска: при получаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация -5% от цената на апартамента.