Жилищна сграда "Париж"

Начин на плащане

Стандартна схема на заплащане:
1ва вноска: при подписване на Предварителен  договор - 75% от цената на апартамента;
2ра вноска: при получаване на Акт образец 15 за установяване на годността за приемане на строежа  - 20% от цената на апартамента; 
3та вноска: при получаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация -5% от цената на апартамента.