Политика за защита на личните данни

Политика за защита на личните данни

Настоящата Политика за поверителност (Политика за защита на лични данни) е съставена в изпълнение на задълженията на ”Албона Инвест” ООД, ЕИК BG202258930 съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR) на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 и Закон за защита на личните данни.

Политиката е с информативен характер и има за цел да обясни какви лични данни събира ”Албона Инвест” ООД, с каква цел, на какво правно основание, как ги обработва и съхранява, както и кога е необходимо разкриване лични данни на трети лица. С тази политика се предоставя информация и за правата, които субектите имат във връзка с обработването на личните им данни и прилаганите технически и организационни мерки за защита спрямо тях.

Информация за нас

Администратор на събираните и обработвани лични данни е ”Албона Инвест” ООД, ЕИК BG202258930, представлявано от Александр Бонашвский и с адрес на управление гр. Варна 9000, ул. Преслав №36, офис 8. Данни за кореспонденция - имейл:info@albona.bg, тел: +359 889 444 150

Защитата на личните Ви данни е важна за нас. Затова обработваме Вашата информация изключително въз основа на приложимото законодателство, конкретно GDPR, Закона за защита на лични данни (ЗЗЛД). В тази декларация ви информираме за най-важните аспекти от обработването на Вашите данни на нашия уебсайт.
Какво се случва с данните Ви, след като се свържете се нас?
Когато ни пишете чрез формуляра на нашия уебсайт или ни пращате имейл, ние съхраняваме данните Ви ( имена, имейл и телефонен номер) така, че да можем да обработим искането Ви за информация по наши оферти, както и за да отговорим на Ваши последващи въпроси. Няма да споделяме тази информация с трети лица без Вашето изрично съгласие!

Бисквитки

Нашият уеб сайт използва така наречените „бисквитки“. Това са малки текстови файлове, които се зареждат в браузъра и се съхраняват на Вашето крайно устройство. Те са безобидни.
Използваме ги, за да поддържаме сайта си лесен за употреба. Някои „бисквитки“ остават съхранени на устройството Ви, докато не ги изтриете. Те ни позволяват да разпознаем Вашия браузър при следващото ви посещение в нашия сайт.

Използваме „бисквитките“ на основание чл. 4а от Закона за електронната търговия (ЗЕТ) и член 6, ал. 1, буква (е) GDPR.
Ако не сте съгласни с това, можете да откажете съхраняването, като настроите браузъра си така, че да Ви информира, когато някой сайт иска да запамети на устройството Ви „бисквитки“, а Вие съответно да ги приемате или не.

Имайте предвид, че деактивирането на „бисквитките“ във Вашия браузър може да ограничи функционалността на нашия сайт за Вас.

Анализ на интернет трафика

Нашият сайт анализира потребителския интернет трафик чрез:
Google Analytics, услуга за анализ на интернет трафика, предоставена от Google, с корпоративен адрес: Регистрационен номер: 368047), с адрес Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ирландия.
Facebook Pixel, услуга за анализ на интернет трафика, предоставена от Meta, с корпоративен адрес Facebook Ireland Limited: Регистрационен номер: IE9692928F с адрес Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ирландия 
За тази цел използваме „бисквитки“, които ни позволяват да анализираме как потребителите използват нашия сайт. Така получената информация се предава на сървъра на доставчика на техническото решение и се съхранява там.
Можете да предотвратите това, като настроите браузъра си така, че да не позволява съхраняването на „бисквитки“.
Обработването на данните за анализ на интернет трафика се извършва въз основа на член 6, ал. 1, буква (a) и / или (е) GDPR.

Вашите права

Вие разполагате с право на информация, достъп и получаване на копие на Вашите лични данни, които се обработват от ”Албона Инвест” ООД. Ако вярвате, че информация за Вас, с която ”Албона Инвест” ООД разполага, е неточна или непълна, можете да заявите редактиране на Вашите лични данни.

Освен това, Вие имате право:

на възражение срещу обработването на Вашите лични данни;
да изискате заличаване/изтриване на Вашите лични данни, когато е отпаднало правното основание за обработването им;
да изискате ограничения върху обработването на Вашите лични данни; и/или
да оттеглите съгласието си, когато ”Албона Инвест” ООД обработва личните Ви данни въз основа на съгласие (без такова оттегляне да засяга законността на обработване, извършено преди оттеглянето);
на жалба до надзорния орган – КЗЛД (София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” №2 или www.cpdp.bg).
”Албона Инвест” ООД ще изпълни искания, оттегляния или възражения, съгласно изискванията на приложимите правила за защита на лични данни, но тези правила не са абсолютни: те не винаги са приложими и е възможно да има изключения. В отговор на отправено искане е необходимо да потвърдите Вашата самоличност и/или да предоставите допълнителна информация, която да помогне за по-доброто разбиране на Вашето искане.
Когато сте упражнили повторно право на достъп до информация или копие на данните в машинно четлив формат, ”Албона Инвест” ООД може да наложи разумна такса въз основа на административните разходи, необходими за предоставянето им.

Как да ги упражните?

Всяко едно от предвидените в закона права може да бъде упражнено чрез подаване на искане на упражняване на съответното право. Искане за упражняване на правата на субектите на лични данни могат да бъдат подадени по следния начин:
По електронен път на следния имейл адрес: info@albona.bg
Лично на следния адрес: гр. Варна 9000, ул. Преслав №36, офис 8
Искането за упражняване на права на лични данни следва да съдържа следната информация:
Идентификация на лицето – имена и ЕГН;
Контакти за обратна връзка – адрес, телефон, електронна поща;
Искане – описание на искането.

”Албона Инвест” ООД предоставя информация относно действията, предприети във връзка с искане за упражняване на правата Ви, в срок от два месеца от получаване на искането, съгласно чл. 53 ЗЗЛД.
При необходимост този срок може да бъде удължен с още един месец, като се взема предвид сложността и броя на исканията от определено лице. ”Албона Инвест” ООД информира лицето за всяко такова удължаване в срок от един месец от получаване на искането, като посочва и причините за забавянето. Информацията, предоставяна на субекта, и всяка комуникация и действия по упражняване правата на субекта на данни се предоставят безплатно (освен при злоупотреба с предоставените права).
Можем да поискаме предоставянето на допълнителна информация, необходима за потвърждаване на самоличността Ви, когато са налице опасения във връзка със самоличността на физическото лице, което подава искане. При упражняването на правата Ви чрез пълномощник, то следва да ни бъде предоставено и нотариално заверено пълномощно.
Фикосота няма задължение да отговори на искане, в случай че не е в състояние да идентифицира субекта на данните.
Когато искането е подадено с електронни средства, по възможност информацията се предоставя с електронни средства, освен ако не сте поискали нещо друго изрично.

Свържете се с нас по един от следните начини:

”Албона Инвест” ООД, адрес на управление гр. Варна 9000, ул. Преслав №36, офис 8. Данни за кореспонденция - имейл:info@albona.bg, телефон: +359 889 444 150